Shop

Hiển thị 1–12 của 41 kết quả

Tên sản phẩm: Giấy lụa hộp Premier 180 tờ Mã sản phẩm: BT2001 Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất. Kích thước: 190 mm x 195 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 13 gsm (+/- 2 gsm) Đóng gói: 180 tờ/hộp

Tên sản phẩm: GVS Cutie 500g Có Lõi Mã sản phẩm: TR2001 Thành phần: 100% bột giấy Kích thước: 85 mm x 100 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 17gsm (+/-1 gsm) Đóng gói: 10 cuộn x 2 lớp

Tên sản phẩm: GVS Cutie Compact có lõi Mã sản phẩm: TR2102 Thành phần: 100% bột giấy tái sinh Kích thước tờ: 95 mm x 100 mm Số lớp: 3 lớp Định lượng: 14 g/m2 Đóng gói: 6 cuộn/bịch x 12 bịch/bành

Tên sản phẩm: GVS Cutie Compact không lõi Mã sản phẩm: TR2103 Thành phần: 100% bột giấy tái sinh Kích thước tờ: 95 mm x 100 mm Số lớp: 3 lớp Định lượng: 14 g/m2 Đóng gói: 6 cuộn/bịch x 12 bịch/bành

Mã sản phẩm: TR1904 Thành phần: 100% bột giấy tái sinh Kích thước tờ: 90 mm x 100 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 17 g/m2 Đóng gói:  2 cuộn/góix 5 gói/bịchx 12 bịch/bành

Tên sản phẩm: GVS Cutie Xanh Mã sản phẩm: TR1507 Thành phần: 100% bột giấy Kích thước: 90 mm x 100 mm Số lớp: 2 Định lượng: 17gsm +/-1 Đóng gói: 10 cuộn/bịch

Chưa Phân Loại

GVS Deluxe Double

Product Name: Product code: Ingredients: Size: Class: Quantify: Pack:

Tên sản phẩm: GVS Deluxe đóng cặp Mã sản phẩm: TR1703 Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất Kích thước: 95 mm x 100 mm Số lớp: 3 Lớp Định lượng: 13 gsm (+/-2 gsm) Đóng gói: 2 cuộn/gói

Tên sản phẩm: GVS Jumbo cuộn Cutie 700g Mã sản phẩm: JRT1806 Thành phần: 100% Bột giấy tái sinh Kích thước: 90 mm x 260 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 17 gsm (+/-1 gsm) Đóng gói: 700g/ cuộn x 1 cuộn/gói x 10 gói/ bành

Tên sản phẩm: GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 600g nguyên chất Mã sản phẩm: JRT1804 Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất Kích thước: 90 mm x 260 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 18 gsm (+/-1 gsm) Đóng gói: 600g/ cuộn x 1 cuộn/ gói x 10 gói/ bành

Tên sản phẩm: GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 700g Mã sản phẩm: JRT1805 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất. Kích thước: 90 mm x 260 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 18 gsm (+/-1 gsm) Đóng gói: 700g/ cuộn x 10 cuộn/ gói x 10 gói/bành

Premier Cầu Vồng

GVS Premier cầu vồng

Tên sản phẩm: GVS Premier cầu vồng Mã sản phẩm: TR1504 Thành phần: 100% bột giấy. Kích thước: 100 mm x 95 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 18 gsm (+/-1 gsm) Đóng gói: 10 cuộn x 2 lớp