Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XXL gói trung)

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XXL gói trung)

Mã sản phẩm: DWPVN08

Thành phần:

Kích thước: Size XXL, bé >15 kg

Số lớp:

Định lượng:

Đóng gói: 16 miếng / gói x 8 gói/ thùng