Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XXL gói nhỏ)

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XXL gói nhỏ)

Mã sản phẩm: DWPVN04

Thành phần:

Kích thước: Size XXL, bé >15 kg

Số lớp:

Định lượng:

Đóng gói: 7 miếng / gói x 12 gói / thùng