Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XL gói trung)

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XL gói trung)

Mã sản phẩm: DWPVN07

Thành phần:

Kích thước: Size XL, Bé từ 12 – 17 kg

Số lớp:

Định lượng:

Đóng gói: 18 miếng / gói x 8 gói / thùng