Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XL gói nhỏ)

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XL gói nhỏ)

Mã sản phẩm: DWPVN03

Thành phần:

Kích thước: Size XL, Từ 12 – 17 kg

Số lớp:

Định lượng:

Đóng gói: 8 miếng/ gói x 12 gói/ thùng