Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size M gói trung)

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size M gói trung)

Mã sản phẩm: DWPVN05

Thành phần:

Kích thước: Size M, bé từ 7-12 kg

Số lớp:

Định lượng:

Đóng gói: 22 miếng / gói x 8 gói / thùng