Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size M gói nhỏ)

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size M gói nhỏ)

Mã sản phẩm: DWPVN01

Thành phần:

Kích thước: Size M, Từ 7 – 12 kg

Số lớp:

Định lượng:

Đóng gói: 10 miếng/ gói x 12 gói / thùng