Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size L gói trung)

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size L gói trung)

Mã sản phẩm: DWPVN06

Thành phần:

Kích thước: Size L, bé từ 9 – 13 kg

Số lớp:

Định lượng:

Đóng gói: 20 miếng / gói x 8 gói / thùng