Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size L gói nhỏ)

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size L gói nhỏ)

Mã sản phẩm: DWPVN02

Thành phần:

Kích thước: Size L, Từ 9 – 13 kg

Số lớp:

Định lượng:

Đóng gói: 9 miếng / gói x 12 gói / thùng