Khăn rút Vinatissue

Tên sản phẩm: Khăn rút Vinatissue

Mã sản phẩm: SPT1808

Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất

Kích thước: 190mm x 100mm

Số lớp: 200 tờ x 2 lớp

Định lượng: 13 ± 1gsm

Đóng gói: 200 tờ x 2 lớp