Khăn rút Premier – Loại Nhỏ

Tên sản phẩm: Khăn rút Premier – Loại Nhỏ

Mã sản phẩm: SPT1805

Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất

Kích thước: 95 mm x 190 mm

Số lớp: 2 Lớp

Định lượng: 16 g/m2 (+/-2 g/m2)

Đóng gói: Loại nhỏ, 10 gói/ lốc