Khăn rút Premier – Loại lớn

Tên sản phẩm: Khăn rút Premier – Loại lớn

Mã sản phẩm: SPT1806

Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất

Kích thước: 95 mm x 190 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 16 gsm (+/-2 gsm)

Đóng gói: Loại lớn, 10 gói/ lốc