Khăn rút Cutie nhỏ

Tên sản phẩm: Khăn rút Cutie nhỏ

Mã sản phẩm: TW1504

Thành phần: 100% bột giấy

Kích thước: 190 mm x 100 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 16 gsm (+/- 1 gsm)

Đóng gói: Loại nhỏ, 10 gói/ lốc