Khăn rút Cutie – Loại Lớn

Tên sản phẩm: Khăn rút Cutie – Loại Lớn

Mã sản phẩm: TW1503

Thành phần: 100% bột giấy

Kích thước: 190 mm x 100 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 16 gsm (+/-1 gsm)

Đóng gói: Loại lớn, 10 gói/ lốc