Khăn lau tay Premier 100 tờ

Tên sản phẩm: Khăn lau tay Premier 100 tờ

Mã sản phẩm: TW1601

Thành phần: 100 % bột giấy nguyên chất

Kích thước: 220 mm x 190mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 19 gsm

Đóng gói: 100 tờ / gói x 50 gói/ thùng