Khăn giấy lụa Tết Premier Vinatissue

Tên sản phẩm: Khăn giấy lụa Tết Premier Vinatissue

Mã sản phẩm: BT1802

Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất

Kích thước: 190 mm x 195 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 13 g/m² (± 2 g/m² )

Đóng gói: 100 tờ/hộp x 3 hộp/lốc x 20 lốc/carton