Khăn giấy lụa Premier Vinatissue 280 tờ

Tên sản phẩm: Khăn giấy lụa Premier Vinatissue 280 tờ

Mã sản phẩm: SPT2002

Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất

Kích thước: 190 mm x 200 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 13 g/m² (± 1 g/m² )

Đóng gói: 280 tờ/ gói x 36 gói/ thùng