Khăn giấy lụa Premier Vinatissue 180 tờ

Tên sản phẩm: Khăn giấy lụa Premier Vinatissue 180 tờ

Mã sản phẩm: SPT1810

Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất

Kích thước: 190 mm x 200 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 13 gsm+/-2

Đóng gói: 180 tờ/gói x 3 gói/bịch x 20 bịch/thùng