Khăn Giấy Hộp Tết Premier Vinatissue 100 tờ

Tên sản phẩm: Khăn Giấy Hộp Tết Premier Vinatissue 100 tờ

Mã sản phẩm: BT1802

Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất

Kích thước: 185 mm x 190 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 13 g/m² (± 2 g/m² )

Đóng gói: 100 tờ/hộp