Khăn giấy bỏ túi Vinatissue (Gói nhỏ)

Tên sản phẩm: Khăn giấy bỏ túi Vinatissue (Gói nhỏ)

Mã sản phẩm: PT1803

Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất

Kích thước: 210 mm x 210 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 16 g/m² (±1g/m² )

Đóng gói: 10 tờ/ gói x 10 gói/ lốc