Khăn giấy bỏ túi Vinatissue (Gói lớn)

Tên sản phẩm: Khăn giấy bỏ túi Vinatissue (Gói lớn)

Mã sản phẩm: PT1801

Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất

Kích thước: 210 mm x 210 mm

Số lớp: 3 lớp

Định lượng: 16 g/m² (± 2 g/m² )

Đóng gói: 10 tờ/ gói x 10 gói/ lốc x 60 lốc/ thùng