KHĂN GIẤY BẾP VINAROLL

Tên sản phẩm: KHĂN GIẤY BẾP VINAROLL

Mã sản phẩm: KT 1701

Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất

Kích thước: 226 mm x 229 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 21 g/m² (± 1 g/m² )

Đóng gói: 2 cuộn/ gói x 10 gói/ bành