Khăn ăn Premier Vinatissue 100 Tờ

Tên sản phẩm: Khăn ăn Premier Vinatissue 100 Tờ

Mã sản phẩm: SV1903

Thành phần: 100% Bột giấy nguyên thủy

Kích thước: 330mm x 330mm

Số lớp: 1 lớp

Định lượng: 18 g/m² (±1g/m² )

Đóng gói: 100 tờ/ gói x 40 gói/carton