Khăn ăn Cutie Budget 100 tờ

Tên sản phẩm: Khăn ăn Cutie Budget 100 tờ

Mã sản phẩm: SV2002

Thành phần: Bột giấy

Kích thước: 330 mm x 330 mm.

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 18 g/m² (± 2 g/m² )

Đóng gói: 100 tờ/gói x 40 gói/thùng