GVS VinaRoll không lõi

Tên sản phẩm: GVS VinaRoll không lõi

Mã sản phẩm: TR1901

Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất

Kích thước: 95mm x 100mm

Số lớp: 3 lớp

Định lượng: 14 g/m2 (+/-1 g/m2)

Đóng gói: 6 cuộn – Không lõi