GVS Vinaroll Không lõi 10 cuộn

Tên sản phẩm: GVS Vinaroll Không lõi 10 cuộn

Mã sản phẩm: TR2002

Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất

Kích thước:

Số lớp: 3 lớp

Định lượng: 14 g/m² (±1 g/m² )

Đóng gói: 10 cuộn/ bịch x 12 bịch/ bành

Quy cách: