GVS Premier VinaRoll có lõi 6 cuộn

Tên sản phẩm: GVS Premier VinaRoll có lõi 6 cuộn

Mã sản phẩm: TR1902

Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất

Kích thước: 95 mm x 100 mm

Số lớp: 3 lớp

Định lượng: 14 g/m² (± 2 g/m² )

Đóng gói: Có lõi, 6 cuộn/bịch x 12 bịch/bành