GVS Premier Deluxe

Tên sản phẩm: GVS Premier Deluxe

Mã sản phẩm: TR1506

Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất cao cấp

Kích thước: 100mm x 100mm.

Số lớp: 3 lớp

Định lượng: 14 ± 1gsm.

Đóng gói: 10 cuộn x 3 lớp