GVS Premier Deluxe Không Lõi

Tên sản phẩm: GVS Premier Deluxe Không Lõi

Mã sản phẩm: TR2104

Thành phần: Giấy nguyên chất

Kích thước: 100 mm x 100 mm.

Số lớp: 3

Định lượng: 14 g/m2

Đóng gói: 10 cuộn/bịch x 6 bịch/bành.

Quy cách: