GVS Premier cầu vồng

  Tên sản phẩm: GVS Premier cầu vồng

  Mã sản phẩm: TR1504

  Thành phần: 100% bột giấy.

  Kích thước: 100 mm x 95 mm

  Số lớp: 2 lớp

  Định lượng: 18 gsm (+/-1 gsm)

  Đóng gói: 10 cuộn x 2 lớp