GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 700g

Tên sản phẩm: GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 700g

Mã sản phẩm: JRT1805

Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất.

Kích thước: 90 mm x 260 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 18 gsm (+/-1 gsm)

Đóng gói: 700g/ cuộn x 10 cuộn/ gói x 10 gói/bành