GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 600g nguyên chất

Tên sản phẩm: GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 600g nguyên chất

Mã sản phẩm: JRT1804

Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất

Kích thước: 90 mm x 260 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 18 gsm (+/-1 gsm)

Đóng gói: 600g/ cuộn x 1 cuộn/ gói x 10 gói/ bành