GVS Jumbo cuộn Cutie 700g

Tên sản phẩm: GVS Jumbo cuộn Cutie 700g

Mã sản phẩm: JRT1806

Thành phần: 100% Bột giấy tái sinh

Kích thước: 90 mm x 260 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 17 gsm (+/-1 gsm)

Đóng gói: 700g/ cuộn x 1 cuộn/gói x 10 gói/ bành