GVS Deluxe đóng cặp

Tên sản phẩm: GVS Deluxe đóng cặp

Mã sản phẩm: TR1703

Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất

Kích thước: 95 mm x 100 mm

Số lớp: 3 Lớp

Định lượng: 13 gsm (+/-2 gsm)

Đóng gói: 2 cuộn/gói