GVS Cutie Xanh

Tên sản phẩm: GVS Cutie Xanh

Mã sản phẩm: TR1507

Thành phần: 100% bột giấy

Kích thước: 90 mm x 100 mm

Số lớp: 2

Định lượng: 17gsm +/-1

Đóng gói: 10 cuộn/bịch