GVS Cutie đóng cặp

Mã sản phẩm: TR1904

Thành phần: 100% bột giấy tái sinh

Kích thước tờ: 90 mm x 100 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 17 g/m2

Đóng gói:  2 cuộn/góix 5 gói/bịchx 12 bịch/bành