GVS Cutie Compact có lõi

Tên sản phẩm: GVS Cutie Compact có lõi

Mã sản phẩm: TR2102

Thành phần: 100% bột giấy tái sinh

Kích thước tờ: 95 mm x 100 mm

Số lớp: 3 lớp

Định lượng: 14 g/m2

Đóng gói: 6 cuộn/bịch x 12 bịch/bành