GVS Cutie 500g Có Lõi

Tên sản phẩm: GVS Cutie 500g Có Lõi

Mã sản phẩm: TR2001

Thành phần: 100% bột giấy

Kích thước: 85 mm x 100 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 17gsm (+/-1 gsm)

Đóng gói: 10 cuộn x 2 lớp