Giấy lụa hộp Premier 180 tờ

Tên sản phẩm: Giấy lụa hộp Premier 180 tờ

Mã sản phẩm: BT2001

Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất.

Kích thước: 190 mm x 195 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 13 gsm (+/- 2 gsm)

Đóng gói: 180 tờ/hộp