Giấy lụa hộp Premier 180 tờ – Lốc 4

Tên sản phẩm: Giấy lụa hộp Premier 180 tờ – Lốc 4

Mã sản phẩm: BT1702

Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất

Kích thước: 190 mm x 195 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 13 gsm (+/-2 gsm)

Đóng gói: 180 Tờ/hộp x 4 hộp/lốc x 10 lốc/thùng