Khăn giấy lụa Premier Vinatissue 280 tờ

  Tên sản phẩm: Khăn giấy lụa Premier Vinatissue 280 tờ

  Mã sản phẩm: SPT2002

  Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất

  Kích thước: 190 mm x 200 mm

  Số lớp: 2 lớp

  Định lượng: 13 g/m² (± 1 g/m² )

  Đóng gói: 280 tờ/ gói x 36 gói/ thùng