GVS Premier Vinaroll

Tên sản phẩm: GVS Premier Vinaroll

Mã sản phẩm: TR1805

Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất

Kích thước: 90 mm x 100 mm

Số lớp: 2 lớp

Định lượng: 14gsm +/-2

Đóng gói: 12 cuộn x 2 lớp