Khăn Giấy

Tên sản phẩm: GVS Cutie Compact không lõi Mã sản phẩm: TR2103 Thành phần: 100% bột giấy tái sinh Kích thước tờ: 95 mm x 100 mm Số lớp: 3 lớp Định lượng: 14 g/m2 Đóng gói: 6 cuộn/bịch x 12 bịch/bành

Tên sản phẩm: GVS Cutie Compact có lõi Mã sản phẩm: TR2102 Thành phần: 100% bột giấy tái sinh Kích thước tờ: 95 mm x 100 mm Số lớp: 3 lớp Định lượng: 14 g/m2 Đóng gói: 6 cuộn/bịch x 12 bịch/bành

Tên sản phẩm: Khăn ăn Cutie Budget 100 tờ Mã sản phẩm: SV2002 Thành phần: Bột giấy Kích thước: 330 mm x 330 mm. Số lớp: 2 lớp Định lượng: 18 g/m² (± 2 g/m² ) Đóng gói: 100 tờ/gói x 40 gói/thùng

Tên sản phẩm: Khăn rút Cutie nhỏ Mã sản phẩm: TW1504 Thành phần: 100% bột giấy Kích thước: 190 mm x 100 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 16 gsm (+/- 1 gsm) Đóng gói: Loại nhỏ, 10 gói/ lốc

Tên sản phẩm: Khăn rút Cutie – Loại Lớn Mã sản phẩm: TW1503 Thành phần: 100% bột giấy Kích thước: 190 mm x 100 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 16 gsm (+/-1 gsm) Đóng gói: Loại lớn, 10 gói/ lốc

Tên sản phẩm: GVS Cutie 500g Có Lõi Mã sản phẩm: TR2001 Thành phần: 100% bột giấy Kích thước: 85 mm x 100 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 17gsm (+/-1 gsm) Đóng gói: 10 cuộn x 2 lớp

Tên sản phẩm: GVS Cutie Xanh Mã sản phẩm: TR1507 Thành phần: 100% bột giấy Kích thước: 90 mm x 100 mm Số lớp: 2 Định lượng: 17gsm +/-1 Đóng gói: 10 cuộn/bịch

Tên sản phẩm: GVS Jumbo cuộn Cutie 700g Mã sản phẩm: JRT1806 Thành phần: 100% Bột giấy tái sinh Kích thước: 90 mm x 260 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 17 gsm (+/-1 gsm) Đóng gói: 700g/ cuộn x 1 cuộn/gói x 10 gói/ bành

Mã sản phẩm: TR1904 Thành phần: 100% bột giấy tái sinh Kích thước tờ: 90 mm x 100 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 17 g/m2 Đóng gói:  2 cuộn/góix 5 gói/bịchx 12 bịch/bành

Tên sản phẩm: Khăn giấy lụa Premier Vinatissue 180 tờ Mã sản phẩm: SPT1810 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: 190 mm x 200 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 13 gsm+/-2 Đóng gói: 180 tờ/gói x 3 gói/bịch x 20 bịch/thùng

Tên sản phẩm: Khăn giấy lụa Premier Vinatissue 280 tờ Mã sản phẩm: SPT2002 Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất Kích thước: 190 mm x 200 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 13 g/m² (± 1 g/m² ) Đóng gói: 280 tờ/ gói x 36 gói/ thùng

Tên sản phẩm: Khăn giấy lụa Tết Premier Vinatissue Mã sản phẩm: BT1802 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: 190 mm x 195 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 13 g/m² (± 2 g/m² ) Đóng gói: 100 tờ/hộp x 3 hộp/lốc x 20 lốc/carton

Tên sản phẩm: Khăn giấy bỏ túi Vinatissue (Gói lớn) Mã sản phẩm: PT1801 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: 210 mm x 210 mm Số lớp: 3 lớp Định lượng: 16 g/m² (± 2 g/m² ) Đóng gói: 10 tờ/ gói x 10 gói/ lốc x 60 lốc/ thùng

Tên sản phẩm: Khăn giấy bỏ túi Vinatissue (Gói nhỏ) Mã sản phẩm: PT1803 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: 210 mm x 210 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 16 g/m² (±1g/m² ) Đóng gói: 10 tờ/ gói x 10 gói/ lốc

Tên sản phẩm: Khăn ăn Premier Vinatissue 100 Tờ Mã sản phẩm: SV1903 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên thủy Kích thước: 330mm x 330mm Số lớp: 1 lớp Định lượng: 18 g/m² (±1g/m² ) Đóng gói: 100 tờ/ gói x 40 gói/carton

Tên sản phẩm: Khăn rút Vinatissue Mã sản phẩm: SPT1808 Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất Kích thước: 190mm x 100mm Số lớp: 200 tờ x 2 lớp Định lượng: 13 ± 1gsm Đóng gói: 200 tờ x 2 lớp

Tên sản phẩm: Khăn rút Premier – Loại lớn Mã sản phẩm: SPT1806 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: 95 mm x 190 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 16 gsm (+/-2 gsm) Đóng gói: Loại lớn, 10 gói/ lốc

Tên sản phẩm: Khăn rút Premier – Loại Nhỏ Mã sản phẩm: SPT1805 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: 95 mm x 190 mm Số lớp: 2 Lớp Định lượng: 16 g/m2 (+/-2 g/m2) Đóng gói: Loại nhỏ, 10 gói/ lốc

Tên sản phẩm: Giấy lụa hộp Premier 180 tờ Mã sản phẩm: BT2001 Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất. Kích thước: 190 mm x 195 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 13 gsm (+/- 2 gsm) Đóng gói: 180 tờ/hộp

Tên sản phẩm: Khăn lau tay Premier 100 tờ Mã sản phẩm: TW1601 Thành phần: 100 % bột giấy nguyên chất Kích thước: 220 mm x 190mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 19 gsm Đóng gói: 100 tờ / gói x 50 gói/ thùng

Tên sản phẩm: GVS Premier Deluxe Không Lõi Mã sản phẩm: TR2104 Thành phần: Giấy nguyên chất Kích thước: 100 mm x 100 mm. Số lớp: 3 Định lượng: 14 g/m2 Đóng gói: 10 cuộn/bịch x 6 bịch/bành. Quy cách:

Tên sản phẩm: GVS Premier Deluxe Mã sản phẩm: TR1506 Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất cao cấp Kích thước: 100mm x 100mm. Số lớp: 3 lớp Định lượng: 14 ± 1gsm. Đóng gói: 10 cuộn x 3 lớp

Tên sản phẩm: GVS Deluxe đóng cặp Mã sản phẩm: TR1703 Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất Kích thước: 95 mm x 100 mm Số lớp: 3 Lớp Định lượng: 13 gsm (+/-2 gsm) Đóng gói: 2 cuộn/gói

Tên sản phẩm: GVS VinaRoll không lõi Mã sản phẩm: TR1901 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: 95mm x 100mm Số lớp: 3 lớp Định lượng: 14 g/m2 (+/-1 g/m2) Đóng gói: 6 cuộn - Không lõi

Tên sản phẩm: GVS Vinaroll Không lõi 10 cuộn Mã sản phẩm: TR2002 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: Số lớp: 3 lớp Định lượng: 14 g/m² (±1 g/m² ) Đóng gói: 10 cuộn/ bịch x 12 bịch/ bành Quy cách:

Tên sản phẩm: GVS Premier VinaRoll có lõi 6 cuộn Mã sản phẩm: TR1902 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: 95 mm x 100 mm Số lớp: 3 lớp Định lượng: 14 g/m² (± 2 g/m² ) Đóng gói: Có lõi, 6 cuộn/bịch x 12 bịch/bành

Tên sản phẩm: KHĂN GIẤY BẾP VINAROLL Mã sản phẩm: KT 1701 Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất Kích thước: 226 mm x 229 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 21 g/m² (± 1 g/m² ) Đóng gói: 2 cuộn/ gói x 10 gói/ bành

Tên sản phẩm: GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 600g nguyên chất Mã sản phẩm: JRT1804 Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất Kích thước: 90 mm x 260 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 18 gsm (+/-1 gsm) Đóng gói: 600g/ cuộn x 1 cuộn/ gói x 10 gói/ bành

Tên sản phẩm: GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 700g Mã sản phẩm: JRT1805 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất. Kích thước: 90 mm x 260 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 18 gsm (+/-1 gsm) Đóng gói: 700g/ cuộn x 10 cuộn/ gói x 10 gói/bành

Tên sản phẩm: GVS Premier Vinaroll Mã sản phẩm: TR1805 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: 90 mm x 100 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 14gsm +/-2 Đóng gói: 12 cuộn x 2 lớp

Tên sản phẩm: GVS Premier cầu vồng Mã sản phẩm: TR1504 Thành phần: 100% bột giấy. Kích thước: 100 mm x 95 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 18 gsm (+/-1 gsm) Đóng gói: 10 cuộn x 2 lớp

Sản Phẩm Cho Trẻ Em

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size M gói nhỏ) Mã sản phẩm: DWPVN01 Thành phần: Kích thước: Size M, Từ 7 - 12 kg Số lớp: Định lượng: Đóng gói: 10 miếng/ gói x 12 gói / thùng

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XL gói nhỏ) Mã sản phẩm: DWPVN03 Thành phần: Kích thước: Size XL, Từ 12 - 17 kg Số lớp: Định lượng: Đóng gói: 8 miếng/ gói x 12 gói/ thùng

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size L gói nhỏ) Mã sản phẩm: DWPVN02 Thành phần: Kích thước: Size L, Từ 9 - 13 kg Số lớp: Định lượng: Đóng gói: 9 miếng / gói x 12 gói / thùng

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XXL gói nhỏ) Mã sản phẩm: DWPVN04 Thành phần: Kích thước: Size XXL, bé >15 kg Số lớp: Định lượng: Đóng gói: 7 miếng / gói x 12 gói / thùng

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size M gói trung) Mã sản phẩm: DWPVN05 Thành phần: Kích thước: Size M, bé từ 7-12 kg Số lớp: Định lượng: Đóng gói: 22 miếng / gói x 8 gói / thùng

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size L gói trung) Mã sản phẩm: DWPVN06 Thành phần: Kích thước: Size L, bé từ 9 - 13 kg Số lớp: Định lượng: Đóng gói: 20 miếng / gói x 8 gói / thùng

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XL gói trung) Mã sản phẩm: DWPVN07 Thành phần: Kích thước: Size XL, Bé từ 12 - 17 kg Số lớp: Định lượng: Đóng gói: 18 miếng / gói x 8 gói / thùng

Tên sản phẩm: Tã Quần Diapex Wonder Pants (Size XXL gói trung) Mã sản phẩm: DWPVN08 Thành phần: Kích thước: Size XXL, bé >15 kg Số lớp: Định lượng: Đóng gói: 16 miếng / gói x 8 gói/ thùng

Tên sản phẩm: KHĂN GIẤY ƯỚT DIAPEX 80 TỜ Mã sản phẩm: Thành phần: Kích thước: Số lớp: Định lượng: Đóng gói: