Premier Vinatissue

Hiển thị tất cả 7 kết quả

√ Sản phẩm không lõi chất lượng tốt nhất
√ Đáp ứng các nhu cầu gia đình tại địa phương

Tên sản phẩm: Khăn ăn Premier Vinatissue 100 Tờ Mã sản phẩm: SV1903 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên thủy Kích thước: 330mm x 330mm Số lớp: 1 lớp Định lượng: 18 g/m² (±1g/m² ) Đóng gói: 100 tờ/ gói x 40 gói/carton

Tên sản phẩm: Khăn giấy bỏ túi Vinatissue (Gói lớn) Mã sản phẩm: PT1801 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: 210 mm x 210 mm Số lớp: 3 lớp Định lượng: 16 g/m² (± 2 g/m² ) Đóng gói: 10 tờ/ gói x 10 gói/ lốc x 60 lốc/ thùng

Tên sản phẩm: Khăn giấy bỏ túi Vinatissue (Gói nhỏ) Mã sản phẩm: PT1803 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: 210 mm x 210 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 16 g/m² (±1g/m² ) Đóng gói: 10 tờ/ gói x 10 gói/ lốc

Tên sản phẩm: Khăn giấy lụa Premier Vinatissue 180 tờ Mã sản phẩm: SPT1810 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: 190 mm x 200 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 13 gsm+/-2 Đóng gói: 180 tờ/gói x 3 gói/bịch x 20 bịch/thùng

Tên sản phẩm: Khăn giấy lụa Premier Vinatissue 280 tờ Mã sản phẩm: SPT2002 Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất Kích thước: 190 mm x 200 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 13 g/m² (± 1 g/m² ) Đóng gói: 280 tờ/ gói x 36 gói/ thùng

Tên sản phẩm: Khăn giấy lụa Tết Premier Vinatissue Mã sản phẩm: BT1802 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: 190 mm x 195 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 13 g/m² (± 2 g/m² ) Đóng gói: 100 tờ/hộp x 3 hộp/lốc x 20 lốc/carton

Premier Vinatissue

Khăn rút Vinatissue

Tên sản phẩm: Khăn rút Vinatissue Mã sản phẩm: SPT1808 Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất Kích thước: 190mm x 100mm Số lớp: 200 tờ x 2 lớp Định lượng: 13 ± 1gsm Đóng gói: 200 tờ x 2 lớp