Premier Vinaroll

Hiển thị tất cả 7 kết quả

√ Sản phẩm có lõi chất lượng tốt nhất
√ Đáp ứng các nhu cầu gia đình tại địa phương

Tên sản phẩm: GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 600g nguyên chất Mã sản phẩm: JRT1804 Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất Kích thước: 90 mm x 260 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 18 gsm (+/-1 gsm) Đóng gói: 600g/ cuộn x 1 cuộn/ gói x 10 gói/ bành

Tên sản phẩm: GVS Jumbo cuộn Premier Vinaroll 700g Mã sản phẩm: JRT1805 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất. Kích thước: 90 mm x 260 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 18 gsm (+/-1 gsm) Đóng gói: 700g/ cuộn x 10 cuộn/ gói x 10 gói/bành

Premier Vinaroll

GVS Premier Vinaroll

Tên sản phẩm: GVS Premier Vinaroll Mã sản phẩm: TR1805 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: 90 mm x 100 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 14gsm +/-2 Đóng gói: 12 cuộn x 2 lớp

Tên sản phẩm: GVS Premier VinaRoll có lõi 6 cuộn Mã sản phẩm: TR1902 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: 95 mm x 100 mm Số lớp: 3 lớp Định lượng: 14 g/m² (± 2 g/m² ) Đóng gói: Có lõi, 6 cuộn/bịch x 12 bịch/bành

Premier Vinaroll

GVS VinaRoll không lõi

Tên sản phẩm: GVS VinaRoll không lõi Mã sản phẩm: TR1901 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: 95mm x 100mm Số lớp: 3 lớp Định lượng: 14 g/m2 (+/-1 g/m2) Đóng gói: 6 cuộn - Không lõi

Tên sản phẩm: GVS Vinaroll Không lõi 10 cuộn Mã sản phẩm: TR2002 Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Kích thước: Số lớp: 3 lớp Định lượng: 14 g/m² (±1 g/m² ) Đóng gói: 10 cuộn/ bịch x 12 bịch/ bành Quy cách:

Tên sản phẩm: KHĂN GIẤY BẾP VINAROLL Mã sản phẩm: KT 1701 Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất Kích thước: 226 mm x 229 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 21 g/m² (± 1 g/m² ) Đóng gói: 2 cuộn/ gói x 10 gói/ bành