Cutie

Hiển thị tất cả 9 kết quả

√ Thân thiện với môi trường
√ Tiết kiệm
√ An toàn

Tên sản phẩm: GVS Cutie 500g Có Lõi Mã sản phẩm: TR2001 Thành phần: 100% bột giấy Kích thước: 85 mm x 100 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 17gsm (+/-1 gsm) Đóng gói: 10 cuộn x 2 lớp

Tên sản phẩm: GVS Cutie Compact có lõi Mã sản phẩm: TR2102 Thành phần: 100% bột giấy tái sinh Kích thước tờ: 95 mm x 100 mm Số lớp: 3 lớp Định lượng: 14 g/m2 Đóng gói: 6 cuộn/bịch x 12 bịch/bành

Tên sản phẩm: GVS Cutie Compact không lõi Mã sản phẩm: TR2103 Thành phần: 100% bột giấy tái sinh Kích thước tờ: 95 mm x 100 mm Số lớp: 3 lớp Định lượng: 14 g/m2 Đóng gói: 6 cuộn/bịch x 12 bịch/bành

Mã sản phẩm: TR1904 Thành phần: 100% bột giấy tái sinh Kích thước tờ: 90 mm x 100 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 17 g/m2 Đóng gói:  2 cuộn/góix 5 gói/bịchx 12 bịch/bành

Tên sản phẩm: GVS Cutie Xanh Mã sản phẩm: TR1507 Thành phần: 100% bột giấy Kích thước: 90 mm x 100 mm Số lớp: 2 Định lượng: 17gsm +/-1 Đóng gói: 10 cuộn/bịch

Tên sản phẩm: GVS Jumbo cuộn Cutie 700g Mã sản phẩm: JRT1806 Thành phần: 100% Bột giấy tái sinh Kích thước: 90 mm x 260 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 17 gsm (+/-1 gsm) Đóng gói: 700g/ cuộn x 1 cuộn/gói x 10 gói/ bành

Tên sản phẩm: Khăn ăn Cutie Budget 100 tờ Mã sản phẩm: SV2002 Thành phần: Bột giấy Kích thước: 330 mm x 330 mm. Số lớp: 2 lớp Định lượng: 18 g/m² (± 2 g/m² ) Đóng gói: 100 tờ/gói x 40 gói/thùng

Tên sản phẩm: Khăn rút Cutie – Loại Lớn Mã sản phẩm: TW1503 Thành phần: 100% bột giấy Kích thước: 190 mm x 100 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 16 gsm (+/-1 gsm) Đóng gói: Loại lớn, 10 gói/ lốc

Tên sản phẩm: Khăn rút Cutie nhỏ Mã sản phẩm: TW1504 Thành phần: 100% bột giấy Kích thước: 190 mm x 100 mm Số lớp: 2 lớp Định lượng: 16 gsm (+/- 1 gsm) Đóng gói: Loại nhỏ, 10 gói/ lốc