CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Chứng nhận Vietcert

Là TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH & CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT, Tổ chức chứng nhận Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, GOST, GB…), tiêu chuẩn khu vực (EN, CEN,…) và tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC,…); Chứng nhận sản phầm, hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; Chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, HACCP.

Khăn giấy và giấy vệ sinh là những sản phẩm tiêu dùng hàng ngày và có tác động trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm giấy kém chất lượng có thể gây ra dị ứng, viêm da hoặc nguy hiểm hơn là ngộ độc cùng nhiều hậu quản nghiêm trọng khác. Do đó, Bộ Công Thương đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BCT để kiểm soát chất lượng cho mặt hàng này theo Thông tư số 36/2015/TT-BCT và Thông tư số 33/2016/TT-BCT.

Như vậy, tất cả các sản phẩm chưa có hoặc không có dấu hợp quy (dấu CR) trên bao bì sản phẩm là hàng hóa chưa đạt chất lượng theo quy chuẩn trên và không được lưu thông trên thị trường từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

QCVN 09:2015/BCT quy định mức giới hạn của các chỉ tiêu cơ lý, hóa học, vi sinh, phương pháp thử, các yêu cầu về ghi nhãn và các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue và giấy tissue dạng cuộn lớn được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

 Chứng chỉ chứng nhận hợp quy sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh hợp pháp và trực tiếp do Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC cấp: TQC đã được Bộ Công Thương chỉ định là tổ chức Chứng nhận hợp quy sản phẩm sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

Các sản phẩm giấy ĐƯỢC CHỨNG NHẬN hợp quy

  • Giấy tissue
  • Các sản phẩm khăn giấy
  • Các sản phẩm giấy vệ sinh

Chứng nhận hợp quy sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh, giấy tissue theo QCVN 09:2015/BCT – Công bố hợp quy tại Sở Công Thương

SẢN PHẨM CỦA NTPM – AN TOÀN CHO NGƯỜI SỰ DỤNG